Lagen säger

Det finns ett litet problem med att ha en pokerklubb, staten här i Sverige har enligt lag monopol på att bedriva spelverksamhet i landet. Därför kan man inte skriva i sina stadgar att klubben ska ha som enda syfte att samla människor som ska sitta och spela poker tillsammans. Då kan nämligen lagen säga att en pokerklubb som arrangerar spel och turneringar i poker är ett ”hot” mot det monopol som staten har. Nu ska vi försöka bena ut det här ”problemet”.

Svenska lotterilagen

Eftersom att det finns ett spelmonopol i Sverige så måste det finnas en lag som reglerar det och andra verksamheter som kan tänkas hamna i konflikt med monopolet. Därför har vi i Sverige en lag som heter Lotterilagen. I den kan man läsa exakt vad som staten anser vara spel och lotterier, man kan även utläsa vilka som får och inte får bedriva sådan verksamhet. De problem som kan uppstå när man startar en pokerklubb beror oftast på att det varit svårt att definiera om poker är ett skicklighetsspel eller ett lotterispel, ett turspel alltså.

Vi som håller på med poker vet att det är allt annat än ett turspel, det krävs massor av skicklighet för att vinna. Man kan vinna på ren tur men det är väldigt sällan och det gör inte spelet till ett turspel. Men nu är det tyvärr så att staten ser på poker som ett lotterispel tillsvidare och därför kan det bli problematiskt. Det blir lite av en gråzon att bedriva en privat pokerklubb i Sverige.

Så hur kommer lagen att påverka din pokerklubb och vad kan du själv göra? åhär är det, man har rätt att bedriva lotteriverksamhet om man söker och får ett tillstånd av staten. Man kan få tillstånd utefter lite olika kriterier. Några av dem är att man ska driva klubben i ett ”allmännyttigt syfte” och absolut inte i ett ”vinstsyfte”. Ett krav som finns och som kan bli problem när man har en pokerturnering med många spelare är att vinstsumman aldrig får vara högre än 50 % av insatsernas värde. Så även om första insatsen i en turnering är låg så kan det bli problem om det är många spelare så att förstapriset blir för stort.

Ha alltid ett ”slutet sällskap”

Ett väldigt bra tips vi kan ge när du ska starta en pokerklubb är att göra den till ett ”slutet sällskap” det är något som du verkligen kan ha nytta av. ”Ett slutet sällskap innebär en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen. Medlemskretsen måste vara känd före det aktuella arrangemanget och det måste finnas mer gemensamma nämnare i klubben än bara poker”.

Om man gör pokerklubben som ett slutet sällskap så betyder det faktiskt att man kan kringgå en del av de regler som finns. Det innefattar bland annat kravet på tillstånd eller en del av reglerna som finns för att få ett tillstånd. Men det är väldigt luddigt egentligen när det kommer till vad lagen säger om pokerklubbar. Se till att du är ordentligt påläst bara så att du vet vad du gör när du startar din egen pokerklubb. Det viktigaste är ändå att den inte drivs i vinstsyfte och att ni har roligt!